6.30 - 8.20
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne dzieci tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne oraz zabawy kierowane przez nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze.
Rozmowy z dziećmi i rodzicami.

 

8.20 - 8.30
Przygotowanie do śniadania .Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 

8.30 - 9.00
śniadanie

 

9.00 - 10.00
Zintegrowana działalność edukacyjna z różnych obszarów oddziaływań w oparciu
o podstawę programową.

 

10.00 - 11.15
Zabawy dowolne i kierowane na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Spacery, wycieczki.

 

11.15 - 11.30
Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

 

11.30 - 12.00
Obiad

 

12.00 - 12.30
Zabiegi higieniczne, zabawy wyciszające

 

12.15 - 13.45
Odpoczynek dzieci w grupach młodszych.

 

12.30 - 13.45
W grupach starszych zajęcia dodatkowe. Zabawy sportowe w sali lub w ogrodzie , zabawy relaksacyjne , ćwiczenia kompensacyjne, wyrównawcze , słuchanie czytanych przez nauczyciela lub nagranych utworów literatury dziecięcej. Zabawy dydaktyczne, wyzwalające aktywność dziecka, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, słuchowe.


13.45 - 14.00
Podwieczorek

 

14.15 - 16.30
Samorzutna lub kierowana aktywność twórcza, zabawowa dzieci .Praca indywidualna
z dziećmi dostosowana do ich potrzeb. Prace porządkowe i gospodarcze.

 

 

Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'