Organizacja pracy

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Rydułtowy, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach , Delegatura Rybnik.

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz.16.30
W godzinach 7.30 – 12.30 realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka poza podstawą programową odpłatność wynosi 1 zł.

Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'
zamknij