Zapisy do przedszkola

pdf
165827

Od 1.02.2019r. w naszej placówce można pobrać karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Wypełnione karty należy składać w przedszkolu w terminach od 1.03.2019r. do 11.03.2019r.

Kochani rodzice !

Jeżeli pragniecie dla swoich dzieci edukację i wychowanie na dobrym poziomie wybierzcie Publiczne Przedszkole nr 2 im.Cz. Janczarskiego . Nasz cel to dbałość o wszechstronny rozwój każdego dziecka  oraz wsppieranie w dązeniu do bycia samodzielnym , acz beztroskim przedszkolakiem.

Rekrutacja trwa, zapraszamy!

Nasze przedszkole znajduje sie przy ulicy Raciborskiej w poblizu osiedla Orłowiec otoczone dużym ogrodem, sprzyjającym do organizaji zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, prowadzeniu obserwacji przyrodniczych, uroczystości oraz pikników rodzinnych.

Nasze przedszkole tworzy wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju. Każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

Praedszkole współpracuje z rodzicami , uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania , umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje do podjecia nauki w szkole.

 

Przedszkole stwarza dziecio warunki do twórczości, rozwijania umiejętności , kształtowania samodzielności, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości takich jak dobro, prawda i przyjaźń. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z bogatym doświadczeniem pedagogicznym .

Zapewniamy:

 • bezpieczne warunki pobytu oraz ciepłą rodzinną atmosferę
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe
 • sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi
 • smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni przedszkolnej

Zajęcia dydaktyczne obejmują:

 • zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia twórcze pobudzające wyobraźnię
 • zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 • gry i zabawy terenowe
 • naukę języka obcego
 • nauczanie religii
 • spotkania z ciekawymi ludźmi(policjant, strażak.....)
 • zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej
 • wycieczki edukacujno-krajoznawcze
 • wyjścia kulturalne( RCK Feniks)
 • tearzyki na terenie przedszkola
 • uroczystości przedszkolne i rodzinne
Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'
zamknij