Realizacja programu "Czyściochowe przedszkole"

www.czysciochowo.pl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja programu "Mogę zatrzymać SMOG - Przedszkolaku Złap Oddech"

https://powietrze.slaskie.pl/content/moge-zatrzymac-smog--przedszkolaku-zlap-oddech

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja programu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"


https://www.mac.pl/malymis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udział w akcji "Marzycielska poczta"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja programu "Przyjaciele Zippiego"

https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja programu "Działaj z impPETem"

https://dzialajzimpetem.pl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Kreatywny przedszkolak - kreatywne dziecko"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja projektu edukacyjnego "Przedszkolaka Podróże małe i duże"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja innowacji pedagogicznej "Pomóż mi to zrobić samemu z wykorzystaniem metody Marii Montessorii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja innowacji pedagogicznej "Podróże matematyczne"

Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'