RADA RODZICÓW:

Przedstawiciele grypy Zajączki:


Dorota Mrozek
Izabela Śpiewok
Agata Guzy

 

Przedstawiciele grupy Bajtle:


Ksenia Świętochowska
Sabina Koźmicka
Katarzyna Kowacz


Przedstawiciele grupy Jeżyki:


Katarzyna Twardzik
Iga Pawlak-Michór
Monika Dera


Przedstawiciele grupy Kaczuszki:


Joanna Kubala
Justyna Kraska
Agata Guzy


Przewodnicząca Rady Rodziców:

Katarzyna Twardzik

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców:

Joanna Kubala

Skarbnik:

Iga Pawlak-Michór

 

 

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawy - Prawo Oświatowe.

Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'