"Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać"
Robert Fulghum

logo pp2

Nasze Przedszkole znajduje się w budynku piętrowym ,murowanym ,wolnostojącym przy ulicy Raciborskiej 216.Jest przedszkolem z wieloletnią tradycją, istnieje już od 1957 roku, przeszło 50 lat.


Oddane było z myślą o rodzinach górniczych nosząc miano zakładowego. Powstało dzięki staraniom ówczesnej dyrekcji KWK "Rydułtowy". Uroczyste otwarcie przedszkola miało miejsce w Dniu Górniczego święta. Pomieszczenia przedszkola to cztery sale, kuchnia sala do zajęć i zabaw ruchowych. Wokół przedszkola znajduje się duży ogrodzony teren ,co stanowi bezpieczne miejsce dziecięcych zabaw. Na początku działalności wszelkie zakupy finansowała kopalnia. Trudno pominąć jednak ogromny wkład dyrekcji , nauczycieli, personelu oraz rodziców w wyposażaniu placówki Rodzice do dnia dzisiejszego chętnie wspomagają przedszkole, udzielają się w pracach na rzecz wzbogacania bazy materialnej placówki. Od początku do dzisiejszych czasów dzieci nasze biorą udział w wielu uroczystościach środowiskowych oraz przeglądach artystycznych.

 

W latach 70-tych przedszkole zyskało rozgłos w województwie, dzięki sukcesom zespołu instrumentalnego "Niezapominajki" prowadzonego przez jedną z nauczycielek przedszkola. Placówka również organizowała wystawy prac plastycznych dzieci doskonalących swoje zdolności i umiejętności pod okiem pani dyrektor, która prowadziła również ciekawe zespoły samokształceniowe nauczycielek . Nieustannie pieczę nad przedszkolem sprawowała kopalnia ,"Rydułtowy", wykonując szereg prac remontowych, konserwatorskich, dbając o potrzeby dzieci. W przedszkolu corocznie odbywały się uroczyste obchody barbórkowe, zapraszani byli górnicy w strojach galowych i roboczych a wszystko po to, aby młode pokolenie kultywowało tradycje Śląska.

 

4 grudnia 1987 roku w 30 rocznicę istnienia przedszkola odbyła się uroczystość nadania imienia Czesława Janczarskiego. Miś Uszatek i jego przyjaciele towarzyszą naszym dzieciom do dziś kształcąc młode umysły.

 

W 1998 r nawiązujemy współpracę z Przedszkolem nr 16 w Żorach. Nie jest to dziełem przypadku, dzieci z tego przedszkola wybierają tego samego patrona. Wzajemne spotkania, wymiana doświadczeń to ważny element naszej współpracy.


Koniec lat 80-tych i lata 90-te to okres wielkich przemian transformacyjnych w kraju. Widoczne są również w naszej placówce. Rydułtowy dotychczas dzielnica Wodzisławia Śląskiego odzyskują utracone prawa miejskie. Jako samodzielnie istniejące miasto, tym samym przyjmuje piecze nad placówkami oświatowymi.

 

Od stycznia 1992 roku nasze przedszkole przestaje być zakładowym i zaczyna funkcjonować jako Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Rydułtowach . Niestety stan budynku pogarsza się, konieczny staje się remont. Lata oczekiwań przynoszą pożądany efekt. Dzięki przychylności władz Miasta Rydułtowy w okresie letnim w miesiącach lipiec-sierpień przeprowadzona zostaje termomodernizacja budynku. Pomalowany budynek budzi zachwyt.


Od 1 września 2008 r. dzieci wracają do odnowionej placówki następuje również zmiana numeracji przedszkola, które staje się Publicznym Przedszkolem Nr 2 im. Czesława Janczarskiego w Rydułtowach. Dzieci bawią się i pracują już w odnowionych salach. Pomalowany budynek budzi zachwyt i radość w naszych sercach.

 

W roku 2013 przeprowadzono kolejny duży remont przedszkola.


Jesteśmy dumni z naszej placówki, tutaj zostawiamy cząstkę nas samych. Corocznie do przedszkola uczęszcza około 100 dzieci. Duża liczba dzieci jest efektem dobrego położenia placówki oraz warunkami lokalowymi a także bogatą bazą dydaktyczną.


Zdajemy sobie sprawę że przed nami stoją nowe wyzwania. Dbamy o przyszłe pokolenia pamiętając o powierzonym nam zaufaniu.

Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'