dzieci i nauczyciele

GRUPA "KACZUSZKI"

Nauczyciele:

mgr Karolina Wala

mgr Mirosława Ciurko

 

Woźna oddziałowa:

Anna Nosiadek

 

 

Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'