2021-08-25

Prosimy, aby na zebrania organizacyjne przygotować dane osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa).

wykrzyknik
Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'