Personel

W przedszkolu łącznie zatrudnionych jest 18 osób. Stosunek nauczycieli do personelu pomocniczego wynosi 9 : 9 .


Wszystkie nauczycielki posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne.


Nauczycielki zapewniają integrację oddziaływań wychowawczych rodziców i przedszkola na dziecko. W procesie dydaktyczno-wychowawczym wprowadzają wciąż nowe rozwiązania modyfikujące i wzbogacające formy pracy z dziećmi, dostosowując je do potrzeb oraz możliwości wychowanków. Preferują metody czynne, aktywne i zadaniowe w pracy z dziećmi. W celu wyciszania, rozładowywania napięcia emocjonalnego a także hamowania agresji dzieci , wprowadzają elementy muzykoterapii , bajkoterapii, choreografii oraz wiele zabaw relaksacyjnych. Poszukują takich rozwiązań dydaktycznych aby proces wychowania służył rozwojowi , by dokonywał się w toku ciekawych kontaktów dziecka z otaczającą je rzeczywistością.


Praca nauczycielek polega nie tylko na przekazywaniu dzieciom wiedzy, ale przede wszystkim na wyrabianiu społecznych nawyków, kształtowaniu ich myślenia, postaw i przekonań.


Personel pomocniczy tworzą : kucharka, pomoc kucharki, intendentka, woźne oddziałowe, pomoc wychowawcy oraz dozorcy.

 

 

Dyrektor przedszkola :
mgr Sylwia Brachman

 

Nauczycielki :
mgr Danuta Kania
Małgorzata Mościcka
mgr Beata Gmerska
mgr Weronika Mosz
mgr Marta Wojdat
mgr Karolina Wala

Nauczyciel jęz. angielskiego
Dominika Szawerna

 

Nauczyciel katecheta:
Sabina Gabryś

Pomoc nauczyciela:
Izabela Kożuch


Intendentka
Ewa Kopka

 

Kucharka :
Izabela Pyka

 

Pomoc kucharki
Zuzanna Goławska

 

Woźne oddziałowe :
Kinga Przybylska
Agnieszka Mierzwa
Bernadeta Dembińska 
Anna Nosiadek

 

Konserwator
Tomasz Freiwald

 

 

zamknij