Organizacja pracy

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Rydułtowy, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach , Delegatura Rybnik.

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz.16.30
W godzinach 7.30 – 12.30 realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka poza podstawą programową odpłatność wynosi 1 zł.

zamknij