Grupa III Słoneczka

GRUPA III

Nauczycielki:

mgr Weronika Mosz

Małgorzata Mościcka

 

Woźna oddziałowa :

Bernadeta Dembińska

zamknij