Grupa II Misie

GRUPA II

Nauczycielki:

mgr Marta Wojdat

mgr Karolina Wala 

 

Woźna oddziałowa:

Agnieszka Mierzwa

zamknij