5 kroków dobrych praktyk dla prawidłowego dokonywania opłat drogą elektroniczną

2019-07-16

5 kroków dobrych praktyk dla prawidłowego dokonywania opłat drogą elektroniczną

KROK 1
rodzice/opiekunowie prawni obowiązkowo podają adres mailowy, by móc otrzymywać dane do przelewu: konto bankowe przedszkola i kwotę do zapłaty

KROK 2
po otrzymaniu od intendenta informacji o kwotach do zapłaty rodzice/opiekunowie prawni dokonują wpłat terminowo tj. do 10 dnia danego miesiąca za bieżący miesiąc ( np. wpłata na konto 7 września za miesiąc wrzesień)

KROK 3
rodzice/opiekunowie prawni dokonują wpłat zgodnych z podanymi kwotami w informacji otrzymanej drogą mailową( informacja przekazywana jest do 3 dnia miesiąca)

KROK 4
rodzice/opiekunowie prawni dokonując wpłaty nie zmieniają wysokości podanych kwot ( nie zaokrąglamy, nie zaniżamy) ani też samodzielnie tych kwot nie wyliczają ( kwoty są wyliczane na każdy miesiąc )

KROK 5
Wpisanie danych do przelewu musi być zrobione zgodnie ze wzorem:
W rubryce numer rachunku bankowego - wpisujemy konto dochodów własnych przedszkola
W rubryce odbiorca : Publiczne Przedszkole nr ..
W rubryce kwota przelewu wpisujemy kwotę , która jest sumą kwoty za żywienie i za korzystanie z wychowania przedszkolnego np. 138,73 zł
W tytule przelewu wpisujemy: nazwisko i imię dziecka ( np. Zosia Kowalska), żywienie np. 58,73 zł, świadczenia wych .pp. np. 80,00 zł


Kochani Rodzice! Przestrzegając powyższych zasad ułatwicie sobie i nam życie, a my będziemy Wam ogromnie za to wdzięczni.

 

Dyrektor
oraz Pracownicy Przedszkola

 

zamknij